18 พฤษภาคม 2562 กรมป่าไม้ ชวนปลูกต้นไม้ประจำปีวันวิสาขบูชา

ที่มา: https://www.thairath.co.th/news/local/1570423

รองอธิบดีและโฆษกกรมป่าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เปิดเผยว่าครม. มีมติกำหนดให้วันวิสาขบูชาของทุกปีเป็นวันต้นไม้ประจำปีของชาติ ซึ่งปีนี้ตรงกับวันที่ 18 พ.ค. ทั้งนี้ เพื่อให้ประชาชนได้ตระหนักถึงความสำคัญของทรัพยากรป่าไม้ ผลกระทบและภัยพิบัติทางธรรมชาติ อันเกิดจากการตัดไม้ทำลายป่า กรมป่าไม้ จึงให้สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ทุกสำนัก และศูนย์ป่าไม้ทุกจังหวัด จัดกิจกรรมโดยให้ข้าราชการ พนักงานกรมป่าไม้ทุกคน ปลูกต้นไม้พร้อมกันในวันที่ 18 พ.ค.นี้ โฆษกกรมป่าไม้กล่าวต่อว่า นอกจากนี้ขอเชิญชวนประชาชนทั่วประเทศ หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และทุกภาคส่วน ร่วมกันปลูกต้นไม้ในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ ในสถานที่อยู่อาศัย ตามสถานศึกษา บริเวณศาสนสถาน หรือที่สาธารณะ ที่สะดวกตามแต่ความเหมาะสม พร้อมทั้งเชิญชวนร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการปลูกต้นไม้ โดยลงทะเบียนต้นไม้ที่ทุกท่านปลูก ได้ที่ เว็บไซต์กรมป่าไม้ https://plant.forest.go.th และ ทาง QR CODE ที่ปรากฏทางด้านล่างง่ายๆ เพียง 3 ขั้นตอน คือ 1) ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม 2) กรอกข้อมูลส่วนตัว 3) บันทึกภาพการร่วมปลูกต้นไม้ของท่านพร้อมรับใบประกาศนียบัตรการเข้าร่วมการปลูกต้นไม้ในโครงการฯ แบบอิเล็กทรอนิกส์ และสามารถพิมพ์ออกมาจากระบบเก็บเป็นที่ระลึกได้ ประชาชนทั่วไปสามารถขอรับกล้าไม้คุณภาพดี ได้ที่สถานีเพาะชำกล้าไม้ของกรมป่าไม้ ทุกจังหวัดทั่วประเทศ หรือสามารถสอบถามข้อมูลได้ที่ส่วนเพาะชำกล้าไม้ เบอร์โทรศัพท์ 02-561-4292 ต่อ 5551.